»  Reklamácia a vrátenie tovaru  »  Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok sa vzťahuje iba na vady zakúpeného tovaru. Pokiaľ si prajete tovar vrátiť v štrnásťdňovej lehote od prevzatia tovaru (nema žiadnu vadu), potom prosím vyplňte formulár pre vrátenie tovaru.

1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Reklamačný poriadok bol spracovaný podľa ustanovení zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník a zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a vzťahuje sa na spotrebný tovar, u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje iba na prípady, keď je kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa.

Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou obchodných podmienok predávajúceho - spoločnosti SPOKE, sro, so sídlom Americká 124, 330 11 Třemošná, IČO 291 12 257, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Plzni, oddiel C, vložka 25605 (ďalej len "predávajúci" ). Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci vyjadruje súhlas s obchodnými podmienkami a s týmto reklamačným poriadkom a potvrdzuje, že je s nimi riadne oboznámený.

2. PODMIENKY REKLAMÁCIE A JEJ UPLATNENIE

Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru vada, je kupujúci oprávnený uplatniť právo z chyby v dobe 24 mesiacov od okamihu prevzatia tovaru.

Záruka sa vzťahuje len na vady, ktoré sú spôsobené chybou materiálu alebo vadou výrobnej. Za vadu nemožno považovať zmenu tovaru, ktorá vznikla v dôsledku jeho bežného opotrebovania, nesprávneho používania, nedostatočnej alebo nevhodnej údržby, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia užívateľom či treťou osobou alebo iného nevhodného zásahu.

Reklamáciu je nutné uplatniť bez zbytočného odkladu, ihneď akonáhle sa vada objavila. Prípadné predĺženie pri pokračujúcom užívaní tovaru môže zapríčiniť prehĺbenie vady a znehodnotenie tovaru alebo znemožniť objektívne posúdenie skutočných príčin súčasného stavu tovaru a môže byť dôvodom zamietnutia reklamácie.

Tovar zašlite späť na adresu SPOKE, s.r.o., Americká 124, 330 11 Třemošná. Zásielka by mala obsahovať riadne vyplnený reklamačný protokol, kópiu dokladu o kúpe a tovar (prípadne záručný list, pokiaľ bol súčasťou). Reklamačný protokol môžete tiež vyplniť jednoducho online.

Odporúčame tovar zasielať doporučene (nie na dobierku) a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. V prípade oprávnenej reklamácie hradí účelne vynaložená náklady na reklamáciu predávajúci.

Tovar k reklamácii je vhodné predložiť kompletný a čisté. Predávajúci je oprávnený znečistené alebo nekompletný tovar odmietnuť.

3. VYBAVENIE REKLAMÁCIE

Po kontrole reklamovaného tovaru Vám bude odoslané potvrdenie o prijatí do reklamačného procesu. Reklamácia bude následne vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak. Informácie o vybavení reklamácie bude zaslaná na e-mail uvedený v reklamačnom protokole.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo požadovať odstránenie vady, doplnenie toho, čo chýba, alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru, odstúpenie od zmluvy či sa domáhať primeranej zľavy z kúpnej ceny tovaru. V prípade, že predávajúci opraviť alebo vymeniť reklamovaný tovar v lehote, má kupujúci nárok na nový výrobok alebo vrátenie celej kúpnej ceny.

Každá riadne podaná reklamácia bude predložená výrobcovi (alebo jeho zodpovednému zástupcovi) na posúdenie a v prípade oprávnenej reklamácie bude oprava alebo výmena tovaru. V prípade neoprávnenej reklamácie môže byť tovar poslaný späť na náklady kupujúceho.

4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 57/15, 120 00, Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa http://coi.cz.

Spotrebiteľ môže využiť takisto platformu pre riešenie sporov online, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.  

 

VYPLNIŤ REKLAMÁCIU ONLINE

REKLAMAČNÝ PROTOKOL


Prevádzkované na Provozováno na systému NetShops
Cookies Cookies
Potrebujeme Váš súhlas na využitie jednotlivých dát, aby sme Vám okrem iného mohli zobrazovať informácie týkajúce sa Vašich záujmov. Súhlas udelíte kliknutím na tlačítko „OK“.
Súhlas môžete odmietnuť tu.
Tu máte možnosť prispôsobiť súbory cookie podľa kategórií, v súlade s vlastnými preferenciami.
Technické cookies
Zobraziť viac
Reklamné cookies
Zobraziť viac
Analytické cookies
Zobraziť viac
Personalizované súbory cookie
Zobraziť viac